Zmena názvu Serveru a Zmena názvu webu

Design webu a aj jeho celý obsah zostal zmenila sa len adresa webu a banner, všetko ostatné zostalo pôvodné, IP a adresa webu je nižšie.


NOVA ADRESA WEBU: play-sector.hys.cz

[CZ/SK] Play-Sector [VIP | DM | Gangs]
IP: 82.208.17.47:27544
Mod: Realna Zem PS Edition

|
Aminokyseliny a aminokyselinové doplňky výživy